Inspiratsioon

Meie fookus on aidata klientidel planeerida, arendada ning ellu viia automatiseerimise ja integreerimise algatusi. Oma projektides kasutame maailma juhtivate ettevõtete poolt loodud usaldusväärseid tööriistu ning teenuseid.

Koos protsesside edasiarendusega eelistavad ka kliendid paindlikku ja ette ulatuvat mõtteviisi.

Läbi pideva hoole ning projektide funktsionaalsuse tagamise suudame saavutada järgmised eelised:

 • Laiendatav projektide arhitektuur;
 • Projektide kõrge töökindlus;
 • Tootmise- ja protsessiseisakute vähenemine;
 • Masinate, süsteemide ja protsesside pikenenud eluiga;
 • Kiire vigade tuvastus;
 • Hankimise ja remondikulude optimeerimine;
 • Personal omab projektialaseid teadmisi;
 • Varuosade kättesaadavus.

Lahendused ja Teenused

Oma klientide tootlikkuse ja jõudluse tõstmiseks pakume järgmiseid teenuseid ning lahendusi:

 • Tellimuspõhised tarkvara rakendused;
 • Loogikakontrollerite programmeerimine (PLC programmeerimine);
 • Operaatori paneelidega lahendused;
 • Masinnägemise lahendused;
 • Raportid ning visualiseerimine (rakendused, SCADA);
 • Kütte, ventilatsiooni ja õhukonditsioneerimise protsesside automaatikalahendused;
 • Hooneautomaatika lahendused (KNX, DALI ja muud);
 • Tööstuslike pumplate lahendused;
 • Jooniste digitaliseerimine;
 • Energia ning vee tarbimise monitooringu süsteemid;
 • Olemasolevate automaatikasüsteemide hooldus, renoveerimine ja laiendamine;
 • Kliendi personali koolitused;
 • Müügijärgne tugi;
 • Projektijuhtimine;
 • Konsultatsioonid.